Kategorie ložnice

Ložnice

Současný životní styl vytváří celou řadu nežádoucích faktorů, které mají nepříznivý vliv na naše zdraví. Sedavé zaměstnání, nedostatek přirozeného pohybu, jednostranné činnosti, stres, nesprávné sezení v autě a na pracovišti, to vše zatěžuje nervovou soustavu, pohybový aparát a hlavně páteř. Regenerace fyzických a duševních sil probíhá hlavně během spánku.Jeho kvalitativní stránce však bohužel nevěnujeme dostatečnou pozornost. Je to jak z důvodu nedostatku znalostí,ale hlavně podceňování jeho důležitosti.Přitom právě spánek a jeho kvalita vytváří základ pro zdraví,spokojenost a vysoké pracovní úspěchy. Nedostatečně odpočinutý člověk není schopen podávat plný pracovní výkon a při některých profesích může přímo ohrozit i vlastní život nebo životy druhých. Nesmíme zapomínat, že třetinu svého života strávíme na lůžku, a proto je podceňování této skutečnosti zdravotním rizikem.Otevírací doba pondělí - pátek
08:30 - 12:00
13:00 - 17:00

sobota
09:00 - 11:30


O nás